Född 1965. Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, chef för Stockholm Resilience Centre och var tidigare chef för Stockholm Environment Institute. Han är en internationellt framstående forskare inom globala hållbarhetsfrågor med fokus på vattenresurser och resiliens, med över hundra vetenskapliga publiceringar. Han är även rådgivare åt flera internationella organisationer och regeringar. Johan Rockström är författare till bland annat The Human Quest (med Mattias Klum) och Bankrupting Nature (med Anders Wijkman) och utsågs till Sveriges Miljömäktigaste 2012 och 2013.