Född 1964. Folke Tersman är professor och innehavare av lärostolen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Han är initiativtagare till Tidskrift för politisk filosofi, och har lett det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Gränslös demokrati. Folke Tersman gav 2009 ut boken Tillsammans – en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat. Han har nyligen återvänt till Sverige efter en tid som gästforskare vid University of Sydney i Australien.