Stiftelsen mål är att medverka till att minimera, helst eliminera, de största globala hoten mot mänskligheten. Arbetet sker dels genom att öka kunskaperna och insikterna om dessa utmaningar hos beslutsfattare och allmänhet, dels genom att stimulera debatt och nytänkande kring beslutssystem som på ett effektivare och rättvisare sätt kan hantera de största globala riskerna.