Global Challenges-priset 2017
A New Shape
Nya former för globalt samarbete
Vi söker människor som tänker stort, från alla olika områden, var de än befinner sig. Världen behöver din tankekraft och dina bästa idéer mer än någonsin tidigare. Tävla om 5 miljoner USD i prispengar. Hjälp till att ge vår värld en ny form.

Skicka in ditt tävlingsbidrag senast den 30 september 2017.

Opinionsundersökning och årlig riskrapport
Global Challenges Foundations årliga riskrapport “Global Catastrophic Risks 2017” grundar sig på den senaste forskningen. Den innehåller bidrag från ledande experter och sammanfattar det nuvarande läget för de globala ansträngningarna för att hantera katastrofala risker. GCF har även gett uppdrag till en internationell mätning, där 8.000 personer från allmänheten i åtta länder har gett sina synpunkter på globala risker och hur de bör hanteras. Den årliga riskrapporten och opinionsundersökningen ger en bakgrund till de utmaningar som väntar framöver, och de risker som Global Challenges- Priset 2017: A New Shape tar itu med. 
Läs årsrapporten
Läs opinionsundersökningen
Hur går tävlingen till?
Vanliga frågor

Viktiga datum

 

 

1 april 2017:

Från och med detta datum tas tävlingsbidrag emot.

30 september 2017:

Sista datum för att lämna in tävlingsbidrag.

Oktober 2017 –mars 2018:

Alla fullständiga bidrag som uppfyller kriterierna bedöms av en akademisk expertgrupp bestående av akademiker som arbetar inom relevanta fält och som valts ut av GCF.

April 2018:

Finalisterna bjuds in till ett bedömningsevenemang i Stockholm under april 2018, efter vilket de slutgiltiga resultaten av tävlingen kommer att offentliggöras.

 

 

Resurser
Om stiftelsen